Gadjo DILDO- românul pulă nebună și Mihaela Drăgan

Actrița romă Mihaela Drăgan își intituleaza un spectacol Gajo DILDO -adica PENIS ARTIFICIAL, facand un sublim joc de cuvinte intre Romani si English (si celebrul film Gajo Dilo-Român Nebun de Tony Gatlif), asemuindu-i pe români(GAJO in Romani) cu niste PENISURI ARTIFICIALE. Citiți despre Mihaela Drăgan:

https://delduma.wordpress.com/2015/08/13/beau-monde-august-interviu/

Nu face cinste etniei romilor ca o romni sa își bată joc de Gaje/ Români cu numele PULE ARTIFICIALE NEBUNE, ca să interpretez corect jocul de cuvinte rom-englez DILO/DILDO.

Asta numești mata ARTA, Mihaela Dragan?

ETNIA nu se poate separa de LIMBA ROMANI….

Reclame

Țiganii kashtale și exonimul (pt. ei!) Rom

Romii dintotdeauna și-au spus rom. Încă din India. Dar, odată cu venirea în Țările Române, ei au întâlnit alte populații aflate deja în starea de sclavie, stare care era numită țigănie în limba română. Mulți dintre cei ce acum sunt numiți romi pe la televiziuni sunt urmașii acelor sclavi care și-au uitat limbile și identitățile. După Revoluție, aceștia dornici fiind de a avea un serviciu bun unde să nu depună eforturi, s-au auto-denumit romi. Acest lucru a dus la o nouă formă a urii românești contra țiganilor. ONGiștii țigani nu știau că noi ne numim rom. Dar, ca să scape cumva de eticheta de țigani, au preluat numele de romi. Noi, romii spunem că cel ce nu vorbește de acasă limba romani nu poate fi rom. Ei, țiganii spun că pot fi romi fără limba romani. Nu se poate!

Întrebări pt. țiganii ONG-iști:

1- Sunteți siguri absolut că sunteți romi?

2- Cum demonstrați?

3- Dacă sunteți siguri că sunteți romi, explicați românilor ce însemnă acest nume de rom, și de ce doar după Revoluție a apărut pe piață.

4- De ce nimeni dintre voi nu poate demonstra ce înseamnă rom? Hai măi doctorilor și doctoranzilor care infestați televiziunile și feisbukul de numele rom, explicați românilor ce înseamnă rom?

Uitați, măi hoți țigani de identitate ce înseamnă numele ROM: https://www.scribd.com/doc/307190750/Rom-Sau-Tigan-Pag-25

 

Vasile cel Mare și țigăncile sclave

Țigăncile sclave căsătorite religios cu boierii români? Vasile cel Mare așa legifera în canonul 42 acum 1700 de ani!

Sfîntul Vasile cel Mare[1] (330 -1 ianuarie 379 )a sacralizat sclavia oricărei femei sclave cu stăpânul său, interzicându-i să se mărite cu alt bărbat! Sclavia în ochii Bisericii Creștine primare avea valoare de Taina Căsătoriei. Harul Duhului Sfânt nu poate sta lângă nimic necurat! Nu cred că există mai mare necurăție decât să legiferezi niște canoane care nefericesc femeile sclave să nu se poată mărita pt. că sunt deja măritate contra voinței lor. Sfântul Vasile cel Mare considera sclavia ca măritiș, adică o făcea implicit egală cu Taina Căsătoriei , una din cele Șapte taine! Stăpânii creștini le puteau VIOLA după propria plăcere. Și în același timp se duceau la Spovedanie și Împărtășanie. Iar cei ce au dat aceste legi sunt acum Sfinți la care noi toți ne-am rugat să mijlocească pt. noi la Dumnezeu? Care dumnezeu?  Vasile cel Mare a transformat SCLAVIA femeii  în Taină Bisericească! Deci, boierii români erau căsătoriți RELIGIOS cu toate sclavele țigănci pe care le dețineau. Și încă și Canonic! Scrie în Pizdalion[2]!

După canoanele 41 și 42 ale Sfântului Vasile cel Mare, o sclavă care se mărită fără voia stăpânului ei, CURVEȘTE.Cum să curvească?Pentru că în acest caz ar fi avut doi soți, primul soț fiind stăpânul ei.  După ce că devenea sclavă fără voie, nu avea nici dreptul să aibe un pic de fericire. Mare sfânt acest Vasile!

Iată ce legiferează Pidalionul (2a) urmând cele mai antice canoane date la Gangra :

Şi roabă încă şi care fără voia stăpânului său s-ar mărita, curveşte, după canonul 40 şi 42 al lui Vasile. Pentru că după acesta, tocmelile şi făgăduinţele celor ce sunt supuşi sub stăpâni nici o încredinţare au. Şi după canonul 41 al acestuiaşi, nunta care s-ar face fără de voia stăpânului, a văduvei muieri, se dezleagă, dacă acela nu voieşte. Pentru aceasta şi soborul cel din Gangra cu canonul 3 anatematiseşte pe acela, care pentru pricinuirea dumnezeieştii cinstiri învaţă pe rob să defaime pe stăpânul său, şi să se depărteze de la slujba lui.

Sfântul Vasile cel Mare  legiferează:

Canonul (legea)   41[3] al lui Vasile cel Mare CĂSĂTORIA ROABELOR (SCLAVELOR)[4]

Ceea ce fără învoirea stăpânului (său) s-a dat pe sine unui bărbat a desfrânat; iar ceea ce în urmă încheie căsătorie pentru care i s-a dat voie, (aceasta) s-a măritat; deci cealaltă este desfrânare, iar aceasta nunta; căci învoielile celor ce sunt sub stăpânire nu au nici o tărie.

( 82 ap.; 4 sin. IV ec; 85 Trul; 3 Gang.; 82 Cartag.; 22, 38, 42, 53 Vasile cel Mare)

Adică cei ce sunt sclavi nu au dreptul să se iubească? DIVINĂ  lege ai dat Sfinte Vasile cel Mare! Mare sfânt ai fost! Ai cutezat să te opui LUI Dumnezeu care spune în Biblie:

„Şi s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L şi zicând: Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, Iisus a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie? Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă” (Matei  19: 3-6).

Vasile cel Mare declara la sfârștul canonul 41că voința/căsătoria a doi oameni îndrăgosți nu are valoare (tărie), deși Iisus spune ca omul să nu despartă ceea ce El însuși a unit prin taina iubirii.

Cu alte cuvinte, în ochii Bisericii, o sclavă era implicit și amantă sau nevastă cu statut nedefinit. Și într-un fel consfințea statul sclavei ca fiind căsătorită cu stăpânul său, prin etichetarea ca DESFRÂNATĂ, dacă și-a urmat inima, și s-a culcat cu iubitul său! Asta rezultă din citirea atentă a canonului! Femeia sclavă nu avea dreptul să se căsătorească pt. că era sclavă, iar dacă o făcea, era considerată desfrânată și primea pedeapsă de desfrânare. Pedeapsa pt. desfrânare era lipsirea de Împărtășanie pe perioade lungi. EU, Cârpaci Marian Nuțu, îl întreb postum pe Vasile cel Mare, oare cum știm că Dumnezeu împreunează doi oameni (bărbat și femeie)? Există un singur răspuns: PRIN TAINA IUBIRII RECIPROCE. Când două persoane se îndrăgostesc, înseamnă că Iisus a vrut asta, CĂCI Dumnezeu este IUBIRE[5]! Și dacă Vasiel cel Mare a spus că sclavii nu au voie să se căsătorească și să aibe copii, atunci înseamnă că Vasile cel Mare s-a opus poruncii și planului lui Yahweh, care spunea:

27.Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. 28.Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”

Iată celălalt canon al lui Vasile cel Mic-mare:

Canonul  42 al lui Vasile cel Mare – Căsătoria celor fără drepturi (care se află sub stăpânire)[6]:

Căsătoriile cele fără de învoire a stăpânilor sunt desfrânări. Deci fiind încă în viaţă tatăl, sau stăpânul, cei ce vieţuiesc laolaltă sunt vinovaţi până când stăpânii lor nu vor aproba căsătoria, căci numai atunci primeşte întărirea cea de nuntă.

După mai mult de 1000 de ani, Sfântul Antim Ivireanul  întărea în România aceleași legi, mai ales cu privire la căsătoria romilor:

6…. Iar mai vârtos de va fi țiganul a unuia și țiganca a altuia, până nu vor aduce scrisoare fieștecarele de la stăpânul său, cum că iaste cu voia lor și cum că vor îngădui unul pre altul până/ să vor împăca amândoao părțile, au cu schimbu după obiceiul țării, suflet pentru suflet, au cu bani să răscumpere unul de la altul acel suflet, să nu-i cununați și cu nici un mijloc, măcar de v-ar face verice sile, au înfricoșare. Și acea scrisoare să o țineți foarte cu seamă bună la voi, veri la carele s-ar întâmpla; ca de va vrea cineva din stăpânii acelor țigani ce s-au împreunat cu voia lor să nu să ție de cuvânt, au în pizmă să facă să-i desparță, să aveți cu ce da seama, căci apoi veți cădea în osândă, pentru căci țiganii încă sunt/ creștini, botezați în numele sfintei Troițe. 

Iată că legile instaurate de Vasile cel Mare în urmă cu 1700 de ani,  și în Țările Române ale anilor 1800 erau urmate cu strictețe. Dacă o țigancă fugea cu alt țigan de la stăpânul ei român, și dacă era prinsă după mai multă vreme având copii cu țiganul ei, atunci ea și copii erau despărțiți de soț și tatăl copiilor și returnați la stăpân! Citiți  un rezumat din Anaforaua [7](raportul) dat de Gavril Mitropolitu Moldovei, Leon Episcopul Romanului, Iacob Episcopul Hușului către catre Alessandru Ion Movrocordat:

Anaforaoa Sfatului țărei din Arhierii, Egumeni și Veliți boeri, ce s`au făcutu pentru măritișul țiganiloru.

Prea Înălțate Domne.

Din luminată poronca Înălțimii tale fiindu noi rânduiți prin țidulă Gospodu, ne-am adunatu la sfânta Mitropolie de am făcut cercetare asupra pricinei înpărțeleloru de țigani ce s`au obicinuitu pănă acumu aicea în țară și pentru partea moldovenească, ce s`au amestecatu prin însurări și măritări cu neamulu țigănescu, asupra cărora pricini măcaru că sunt făcute, întăi, ore care hotărâri prin domnescu hrisovu, și al doilea rându, mai pe largu și mai cu deedinsulu s`au făcutu hotîrâre prin 10 ponturi în domniea din tăi aicea în Moldova, a răposatului domnu Grigorie Alecsandru Ghica VVD. Aceste ponturi din poronca măriei sale, cu adunare de soboru a Arhiereilor țării, și a Veliților boieri, prin anafora s`au arătatu cătră mariea sa, și s`au adeveritu atâtu prin întărirea anaforalii cu iscălitura și pecetea Gospodu, cătu și prin osăbitu hrisovulu mărie sale s`au întăritu.

Raportul cuprinde 8 puncte din care spicuim:

-la punctul C vedem că episcopii și boierii țării au stabilit prețul unui țigan mai mic de 16 ani să fie de 35 lei iar o țigancă de 25 lei. Cei peste 16 ani , 70 lei un țigan, iar 50 lei o țigancă.

-La punctul D este interzisă căsătoria religioasă a țiganilor fără dovezi scrise de la stăpâni.

-la punctul E este instaurată  „mare pedeapsă” contra țiganilor căsătoriți fără cununie religioasă, precum și despărțirea familiilor nelegale prin restituirea femeii cu copii vechiului stăpân. Nici judele (conducătorul șatrei d ețigani) nu scăpau de pedeapsă:

Țiganii domnesti, boeresti, mănăstiresti, sau ori  a cui vor fi, ce umblă cu șătre prin țară, și sunt, obociniuiți, a fura fete de țiganu sau țigance, de le țin fără cununie, dicându că sunt cununați cu dănsele, pentru aceasta să se dea tare poroncă la judi, ca de acum înnainte nici de cum unele ca acestea să nu s efacă, iar dovodindu-se că au urmat înpotrivă, atăt judele celei la care se va tăpmla, cât și țiganul acela, să se pedepsească cu mare pedeapsă, iară țiganca cu toți copii ce va avea să se dea la stăpănul ei, de va fi al altui stăpăn.

-punctul H interzice vechea lege are spunea că dacă un moldovean ia o țigancă de nevastă rămâne rob. Cununiile religioase sunt oprite.

„Iar de se vor cununa prin greșală și prin neștiință, îndată ce se vor afla să se despartă, căci și pravila Constandin Armenopol cartea 4, titlul 12 fila 341, hotărăște așa: De se va dovedi după facerea nunții, că unul din casnici este rob, se despărțește nunta îndată, ca și cănd s`ar  fi întămplat moarte. ”

Preotul care s-ar încumeta să căsătorească astfel de cazuri va fi caterisit de darul preoției. Legea semnată de episcopi  mai hotărăște că dacă perechile mixte vor fugi și se vor întoarce după mai mult timp cu copii, copii rezultați din căsătoria mixtă vor rămâne țigani, iar părinții să se departă.

Prea înălțate domne! După cumu au luminatu Sfăntulu Dumnedeu cugetul nostru la acestă aședare, ce s`au făcut cu sfatu de obștie, așa amu socotitu că este cu cale a se ținea și a se păzi de cătră toți, care fiindu pentru odihna și îndestularea dreptății tutroru, să rămăie ca o pravilă statornică și nestrămutată. Iaru hotărărea cea desăvârșitu rămăne la înalta înțelepciune a măriei tale.

1875 Septemvrie 12

Ai înălțimii tale cătră Dumnedeu smeriți rugători: Gavril Mitropolitu Moldovei, Leon EpiscopU Romanului, Iacob Episcopu Hușului.

Egumenii: a Trei Erarhilor, u Dobrovățului, a Bărboiului și a Sf. Ioan. Urmeaxă și iscăliturile a 20 boeri mari.

 Concludem că TOATE țigăncile erau căsătorite cu stăpânii lor, de aceea trebuia returnate acestora în caz de fugă. Stăpânii nu puteau rămâne fără  fabricile de sclavi, adică femeile rome și țigănci. De altfel, așa se explică și multitudinea de romi albi. Uitați-vă la romii blonzi cu ochi albaștrii. Om fi toți romii din România, os donesc sau boieresc? Este posibil! Romii erau sclavi…cu sclavii era legal și religios și social să facă ce dorește oriceboier sau proprietar de sclavi. Legile moldovenești prevedeau că  ȚIGANUL NU ESTE OM! Dar, se pare că frumusețea țigăncilor a aprins patimile boierilor și nu numai. Sclavii erau obiecte sexuale, tractoare medievale sau instrumenete muzicale. Numai oameni nu puteau fi. De aceea, în semn de recunoștiință față de legile divine care permiteau slavia sexuală, mi-am permis să scriu acest articol îndrăzneț, primul de acest fel din istoria B.O.R.-turii moderne.

Iisus a spus că EL este Calea, Adevărul și viața! Dacă EL este Adevărul, atunci suportați-l dragi creștini ortodocși, căci acestui adevăr ne închinăm cu toții!

 

Acatist scurt în cinstea Sfântului Vasile cel „Mare”, făcut de mine țiganul Marian

Pe Vasile cel Mare ANTI-GENITRIXUL ORTODOXIEI ASTĂZI SĂ-L MirUIM! Bucură-te neiubitorule de oameni! Bucură-te anti-genitrix-ule nou și minunat! Bucurați-vă toți ortodocșii în această zi și prăznuiți-l pe cel care 1500 de ani a oprit Iubirea! Și eu am fost un prost…m-am rugat acestui sfânt Mic Vasile. Prost să fii, dar să-ți revii!

Icos

Bucură-te Vasile că pe sclave cu stăpânii lor  le-ai căsătorit

Prin sclavie, și Taină a Căsătoriei pe acesta o ai numit!

Bucură-te Fericitule că nu le-ai permis să fie fericite,

Ci le-ai distrus viețile pe veșnicie!

Bucură-te că împotriva planului lui Iisus te-ai pus,

Bucură-te că pe Apostolul  Ioan  l-ai contrazis,

Cela ce spune că Dumnezeu este Iubire.

Bucură-te că mulți oameni nu s-au născut

Ca urmare a canonului tău 40 mult slăvit!

Bucură-te că astfel mulți sfinți autentici pe lume nu au venit!

Autor: Cîrpaci Marian Nuțu, rom fierar de la nașterea mea, din data de 25 Ianuarie 1976, și țigan din prima zi de școală a clasei I-a primare, declarat țigan adică, de învățătoarea mea Stănciugel, care după ce a văzut că știu și limba romani/ țigănească, m-a pus să stau singur în bancă, nu cu ceilalți colegi români.  Apoi exmatriculat din Seminarul Ortodox Caransebeș pt. că preot Cosma și director Ionel Popescu și-au dat seama că dacă eu voi fi preot nu se cade ca un român să-mi sărute mie mâna, căci eu sunt țigan. Am ales să scriu acest unic  articol critic în Istoria Universală a Bisericii Ortodoxe pentru că am fost și sunt un apărător al femeilor violate. În 1996, în Caransebeș am luptat cu 20 de indivizi (români!) care vroiau să o violeze pe colega mea de clasă (româncă). Am salvat-o. Un bărbat care violează este un laș. O societate religioasă care legifereaza violul sub forma sclaviei religioase este o societate demonică!

Contact: naayram@gmail.com

[1] http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1228/122742_sfantul-vasile-mare.jpg

[2],2a http://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Pidalion%20Original%201841.pdf ,

[3] http://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Pidalion%20Original%201841.pdf , la pagina 97 găsim comentariul canoanelor 40 și 42 ale lui Vasile cel Mic (dar cu literă mare)!

[4] http://www.manastirea-saharna.md/fisiere/canoane/Canoane_Vasile_cel_Mare.pdf

[5] 8.Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. (Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, cap. IV: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=36&cap=4)

[6] http://www.manastirea-saharna.md/fisiere/canoane/Canoane_Vasile_cel_Mare.pdf

[7] Theodor Codrescu, Uricariul, pag. 320-328, vol. I. Ediția a II-a, Tipografia Buciumu Românu, 1871

 

 

Căldăraru Marius mi-a scris, apără Biserica Sclavagistă!

CĂLDĂRARU MARIUS MI-A SCRIS

Caldararu Marius

Apr 29 (2 days ago)

to me

 

Dumnealui este student rom la Teologie ortodoxă. Și, bineînțeles că nu poate accepta adevărul scris în Biblie despre legiferarea sclaviei de către Însuși Dumnezeu, ci propovăduiște NEADEVĂRUL Bisericii Ortodoxe Sclavagiste Române. Citiți ce a răspuns mi-a trimis la articolul meu Temeiurile biblice ale sclaviei țiganilor (https://www.scribd.com/doc/310822661/Teologia-Biblic%C4%83-a-Sclaviei-2)

Doamne ajută!

    Îmi pare rău să văd că eşti însoţit de lipsa echilibrului duhovnicesc şi că pendulezi, continuu, de la echilibru la dezechilibru. Domnule Marian, cred că nu sunteţi capabil să faceţi diferenţa între Biserică şi interesele unora dintre cei care au făcut şi cei care fac parte din Biserică. Scopul Bisericii este mântuirea necoercitivă a sufletelor credincioşilor, iar manifestările necorespunzătoare ale unor clerici sunt aflate în strânsă relaţie cu interesele proprii, ci nu cu indicaţiile  mântuitoare ale Bisericii. Acolo unde sunt oameni sunt şi interese, iar acest aspect arată că uneori vocaţia poate să lipsească.

Răspunsul meu:

Domnule Căldăraru, deși vorbiți alambicat, nu mă impresionați! Biserica totuși are doctrina coercitivă a mântuirii, căci se spune în tradiția călugărească[1] despre mântuire prin frică: Începutul înțelepciunii este frica de Domnul! Mai interesant este diagnosticul subtil care străbate din frazele dvs. cu privire la pendularea dezechilibrului meu. Jignirea este grosieră, scrisă în expresii ȚIGĂNEȘTI. Dacă eu aș avea acte de bolnav psihic, ar fi vorba aia a lui Lăpușneanu de mi-i voi scula-o pre mulți am să popesc!  Io, dzâc că pot face diferența între popi, poponauți, arhibandiți, patriarc și pizdalion și capiștea idolească numită BOR!

Continuăm să spicuim din indignările dumitale spirituale:

Afirmaţi că Biserica a susţinut păstrarea instituţiei sclaviei şi că ar trebui să-şi ceară iertare pentru cele petrecute în trecutul nu foarte îndepărtat, mai mult, cereţi despăgubiri Bisericii pentru manifetările necorespunzătoare ale clericului cu care aţi fost în conflict. Trebuie să mărturisesc că sunt profund indignat de atitudinea dumneavoastră, de lipsa vederii duhovniceşti şi de incapacitatea de acceptare a unei realităţii incontestabile.

Domnule Căldăraru de ce sunteți indignat? ȘI , MAI ALES UNDE? PROBABIL CĂ SUNTEȚI INDIGNAT pro-FUND! Că IO sunt primul în istoria romilor care a scris despre aspectele teologiei sclaviei în Biblie? Este scris în Biblie, nu am inventat eu…. Iisus s-a pronuțat în favoarea eliberării robilor. Și Iisus când a zis că l-a trimis Domnul să binevestească eliberarea robilor nu a citit din Tora versetele care urmau, ci zice Noul Testament că a închis Tora. Știi de ce?

17.Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Şi, deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: 18.”Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi, 19.Şi să vestesc anul plăcut Domnului”.20.Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui.[2]

Știi de ce a închis Iisus cartea lui Isaia? Pt. că Tora zice că iar se va institui sclavia. Că celelalte versete din Isaia contraziceau ceea ce le citise despre eliberarea robilor! Halucinant, nu, domnule viitor tălmăcitor al Bibliei? Eu am descoperit acest aspect! Și nu am doctorat! Dar am tupaș de borfeu! Ian citește matale ce zice în continuare la Isaia[3]:

1.Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război libertate; 2.Să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; 3.Să mângâi pe cei întristaţi; celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în loc de veşminte de doliu, slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi numiţi: stejari ai dreptăţii, sad al Domnului spre slăvirea Lui.4.Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetăţile distruse, pustiite din neam în neam.5.Oameni de neam străin vor veni şi vă vor paşte turmele, feciori din alt neam vor fi plugarii şi vierii voştri.

Vezi studentule rom în teologie ortodoxă, că versetul 5 din Isaia 61 de fapt readuce vorba despre exploatarea omului de către om? De ce Belzebut să lucreze alții în locul celor care trebuie să trudească pt. propria hrană…? Versetul 1 se contrazice cu versetul 5…De aceea Iisus a închis cartea….Romanii de aia îl urau. Religia creștină a fost undeground atât timp cât a urmat  ideile originale ale Lui Iisus. Că eu cer despăgubiri pt. ce mi-au făcut popii din capiștea idolească, este un fapt îndreptățit biblic. Dumnzeu ne îndeamnă prin gura lui Zaheu vameșul să dăm împătrit totul înapoi dacă am grești cuiva cu ceva..Împătrit, adică în chipul Crucii. Nu știu ce Baphomet ai vrut să zici cu :

Trebuie să mărturisesc că sunt profund indignat de atitudinea dumneavoastră, de lipsa vederii duhovniceşti şi de incapacitatea de acceptare a unei realităţii incontestabile.

Ia-ți indignarea, și sublimeaz-o cu înțelegerea. Ce ai face în locul meu, țigane? Au trecut 18 ani de când m-au dat afară, viitor popă idolesc ce ești! Eu prin scrierile mele aduc la cunoașterea maselor adevăruri ascunse ale Scripturii. Nimeni niciodată în ROMÂNIA nu a scris un articol despre Teologia Sclaviei. Și știi de ce? De frică ! Dacă ești așa de echilibrat sufletește, și nu ți se bălăngăne (pendulește), de ce ASTHAROT NU AI SCRIS TU? De putut puteai, că văd că te duce cacapu, dar ți-a fost frică! Să nu fi exmatriculat! Așa cum am pățit eu! Tu servești biserica care ne-a ținut în sclavie sute de ani. În continuare, matale dovedești o deformare cu bună intenție a unui adevăr clar:

Sclavia, din nefericire, a fost un fenomen general, care s-a manifestat peste tot în lume. Aceasta s-a fundamentat pe dorinţa de stăpânire, de manipulare şi exploatare. De asemenea, menţionez că acest flagel (sclavia) a afectat chiar şi societatea tribală, societate despre care stim că nu a fost şi nu este structurată ierarhic.

Și mai vrei să te numești ROM? Nu știi că noi romii avem o ierarhie în vârful căreia stă neamul meu de Pakivale? În India sunt triburi și caste ierarhizante…Ierarhia este model de civilizație reptiliană. Mai citește…. Continuăm să spicuim din epistola dvs. către mandea:

Pentru argumentarea afirmaţiilor făcute (Biserica a susţinut instituţia sclaviei) aţi coborât pe firul istoriei până la Sfântul Vasile Cel Mare şi aţi supus analizei canoanele 40/42. Canoanele în cauză nu pot fi analizate fără a se face referire la canonul 38, iar dacă l-aţi fi avut în vedere aţi fi concluzionat că Sfăntul Vasile face referire la ascultare şi că, folosindu-se de transferul prin extensie, aplică această regulă morală şi la cei aflaţi in stăpânirea celorlalţi. Altfel spus, Sfântul Vasile indică importanţa ascultării şi recunoaşte o realitate a timpului său (chiar dacă nu a fost de acord cu sclavia). Trebuie să nu uităm că îi timpul în care a trăit Sfântul Vasile Cel Mare (330 – 379) creştinismul era doar religie licită (licită după Edictul de la Mediolanum 313) şi că a devenit religia oficială a imperiului la un an după trecerea la Domnul a Sfântului Vasile (în 380 Theodosius Cel Mare declară crestinismul religie oficială a imperiului). Nu trebuie să ne ştergem din memorie atrocităţile trecutului, dar este necesar să trăim prezentul şi să fim încrezători că suntem copiii lui Dumnezeu, că avem aceeaşi identitate (idetitate cerească) şi că manifestările necorespunzătoare sunt separate de Sfinţenie si de Adevăr. Imi pare rău că aţi avut neşansa să întâlniţi oameni neaflaţi în sfera de manifestare duhovnicească şi că suferiţi din pricina aceasta. D

Fragmentul de mai sus e apă de ploaie. Sclavia a fost înființată de Dumnezeul Bibliei, care era de fapt Satan. Moise a fost un nebun care a rupt singura scriere din istoria civilizației umane  a Adevăratului Dumnezeu, și anume Tablele de piatră pe care erau poruncile originale. Citește tradiția kabbalistică. Probabil că Dumnezeu nu i-a mai dat alte table, și așa că a inventat el  o Tora cu sclavia inspirată de la egiptenii cărora le-a fost prinț.

Oricum, domnule Căldăraru Marius dialogul nostru online a fost instructiv și m-a ajutat să văd ce nivel de pregătire teologică are un fiu de sclavi. Fiul de sclavi apără doctrina opresorului părinților săi. Sindromul Stockholm. Nu avem aceeași identitate cerească cu românii domnule Căldăraru. Un țigan nu poate trăi printre români decât cu prețul umilinței și depersonalizării… Eu nu mai pot fi creștin, chiar dacă aș vrea cu putere. Nici un rom nu poate! Stii de ce? Pentru că sclavia este legiferată de Dumnezeul Bibliei!

Dă ce sunt eu așa dăștept? Pentru că iau viagra spirituală! Are efect întăritor…Și pe dumneata viitor preot, să te întărească Domnul în părțile moi!

Ashi amare bare Devlesa!

[1] http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/1frica.htm : La Pilde spune asa : Cu frica lui Dumnezeu se abate tot omul de la rau. Daca se abate omul de frica lui Dumnezeu de la tot raul, deci frica lui Dumnezeu este prima piedica a pacatului, care impiedica pacatul sa nu intre in sufletul nostru.

Proorocul David, prin Duhul Sfant, ati vazut in Psaltire ca ne spune : Inceperea intelepciunii este frica Domnului si intelegere buna este tuturor celor ce o fac pe dansa. Si iarasi zice Solomon, fiul sau, despre intelepciune mai mult, ca frica Domnului este scoala intelepciunii. Iar Isus fiul lui Sirah, in Cartea intelepciunii lui, spune asa : ” Frica Domnului mai presus de toata intelepciunea a covarsit „.

[2] http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=4&id=48

[3] http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=61

Nicolae Gheorghe a zis că este țigan nu ROM!

Nicolae Gheorghe:Dacă o să mor, dacă dialoghez cu moartea constant, aş vrea să mor, ca om, sau ca ţigan, dar n-o să pot să mor ca rom. (Rom sau Tigan, pag 328)

Translation:

Nicolae Gheorghe:If i wil die, if i talk constantly with the death, i want to die like a human being, or like a tsigan, but i will not can not die as a rom. (Rom sau Țigan, pag. 328)

Nicolae Gheorghe:Adică nu sunt, nu mă calific ca rom şi atunci mă simt mai complet şi mai confortabil ca ţigan, în vernacularul românesc al termenului: vrând-nevrând, în felul în care am crescut, cuvântul ăsta e mai aproape de mine, precum zice o vorbă despre „cămaşa mai aproape de piele”. . (Rom sau Țigan, pag. 328)

Nicolae Gheorghe:I mean that i am not, i do not qualify as a roma and then i feel myself more complet and comfortable as tsigan, in the romanian vernacular meaning of the word: willy-nilly, in the way as i was raised, this word is more familiar to me, as the romanian saying states that ”the shirt is closer to skin”. (Rom sau Țigan, pag. 328)

Unul dintre creatorii mișcării romilor recunoaște în sfârși că el este țigan! Introducerea termenul rom în loc de țigan, a dus la intensificarea rasismului românilor contra romilor.

One of the creators of the Roma movement, said finally the truth that he is a tsigan! The introduction of the word ROM instead of TSIGAN, led to the increasing of the racism of native romanians against gypsies.

Practic, toți cei care s-au declarat romi, și nu știau limba și autonimul de acasă, odată cu cuvintele lui Nicolae Gheorghe a redevenit țigani.

All those who declared themselves Rom, and they dont knew the Romani language from home, with the occasion of this statement of Nicolae Gheorghe, all these fake gypsies became again TSIGAN.

The book Rom sau Tigan was wrote with the aim to clarify the confuzion between the two words Rom (gypsy) and Român (native inhabitant of Romania). Can be downloaded from:
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_124_Rom%20sau%20tigan.pdf

În bănățenește, pt. țâganii din Caransebeș

Țâganii din Caransăbieș or zoitat să vorbeașce țâgăneșce, acu îs mari domni, nu mai umblă muierili lor în sugnie, puoartă izmenie dă alea strânsă-n pizdă. Doamnie fereșce și-or ajuns țâganoșii! Zâși că-s rumâni. Toțî îs albi, și cântă așa:
Kon kamel bori parni trebul-les banka zurali! Șine vrea nuoră albă, îi trăbă o bancă tarie ge bani.
Io le dzâc: kon kamel bori parni te kurau leski goghi, te kurau vi le gajen thai vi leske kashtalen.

Când să nașcie un țâgan niegru la țâganii gabori tuoț îi dzâc Kalo- ăl niegru! Marie rasism la țâganii dîn Rromânia, ticăloși s-or făcut, râd ge țâganii ăi niegrii. Darar drac în burțilii lor ălie umflace pă carie stau aninacie cruși ge aor făcut la iembargău!

Doamnie ajiută și să vă dea Dumniezo mulșie ouă văpsîtie în colori naționalie…roșîî și niegre.

De ce țiganii kashtale fură numele de ROM- o pseudoanaliză psihologică.

Lumea ăndărgraundului românesc s-a împărțit înainte de Revoluție pe două planuri culturale nebănuite pt. românii care știau că toți suntem țigani. Noi ne numeam romi deși știam că românii ne numesc țigani. Noi niciodată nu le-am spus românilor că suntem romi, am acceptat numele impus de alții. Urmașii diverselor etnii înrobite în Țările Române, ai căror strămoși au ales să nu-și mai vorbească limbile, pierzând astfel identitățile țărilor africane sau egiptene de unde au venit, au rămas cu exonimul devenit autonim printr-o îndelungată sclavie. Adică sunt țigani, că nu știu din ce neamuri se trag, fiind țigani pt. că se trag din țigani, adică sclavi. Pot fi cel mai probabil africani. Ion Creangă ne-a transmis codificat mesajul HARAPULUI ALB, ceea ce este o contrazicere ideologică și cromatică. Un arap este NEGRU, dar se poate face ALB. Cum? Prin încrucișare genetică (naturală). Deci, în România actuală avem mulți Harapi-Albi. Ei, și ăștia suferă de rasismul care străbate din cuvântul țigan. Un român când spune țigan, imediat interlocutorul său reacționează crispat. De țigan se fuge. Nu știau Harapii-Albi cum să scape de numele de țigan. Ne-au descoperit pe noi că ne numim romi, plus că dacă te declari romi și îți faci ONG ai acces la niște bani heuropeni, și gataaa…ești ROM, ai bani și asculți manele khulte.

Fragment din viitoarea mea carte, Rom sau Țigan.

Autor: Cîrpaci Marian Nuțu, țigan în românește, și rom de 2500 de ani din India.

Anatema sfinților părinți de la Niceea pe capul kashtaleilor hoți de identitate. IO, Naayram Vodă( Dacă Cioabă e rege, eu de ce să nu fiu Vodă?)